ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

SPC, nechtěné smazání dat

Chybným ovládáním programu se nám podařilo smazat naměřená data pro celý díl nebo skupinu dílů.

Pripojení na DEMO server

V případě zájmu o testování našeho systému je možné požádat a založení účtu na našem Demo serveru. Zde můžete vzdáleně pomocí RDP po omezenou dobu aplikaci testovat. Bez nutnosti instalovat do svého PC jakékoliv speciální aplikace.

Založení cvičné MSSQL databáze a úprava konfiguračního souboru

Tento script Vám pomůže založit cvičnou MSSQL databázi k vašim stávajícím ostrým produkčním datům.

Jak se připojit na ONLINE školení

Informace k způsobu připojení na ONLINE školení systému PalstatCAQ

Čtečka čárového kódu pro aurotizaci, RFID

Provádějte přihlašování do systému Palstat pomocí RFID tokenů a usnadněte uživatelům využívání systému.

Správa místního nastavení

Při neočekávaném chování systému u některého uživatele lze promazat místní nastavení.

Instalace a aktualizace CAQservice

CAQservice nebo také "služba" je programové rozšíření stávající instalace Palstat CAQ umožnující správu, provoz notifikací a dalších navázaných funkcí.

Licenční podmínky

Pokud nevíte jak správně používat vámi zakoupenou LICenci nebo se jen chcete ujistit o správnosti nasazení zakoupené licence.

Číselníky a pomocná databáze v modulu Správa systému

Kde najít nově pomocné databáze a číselníky?

Aktivace systému Palstat CAQ

Všem zákazníkům doporučujeme provést aktivaci své licence a rozšířit si tak funkcionalitu o CAQserver.

Programování v tiskové sestavě

Jedná se o pokročilou techniku kdy je možné v jakékoliv sestavě systému Palstat přidávat scripty v jazyku C#, které mohou přizpůsobit výstup speciálním požadavkům.

Informační displeje a mobilní zařízení přímo ve výrobě

Automatická aktualizace informačních E-INK displejů přímo ve výrobě s dlouhodobým provozem na baterie a minimální spotřebou. Odepisování údržby přímo na pracovišti z mobilního telefonu nebo terminálu. Rychlá práce pomocí QR kódů.

Automatizace načítání dat

Většina driverů, které používáte pro načítání dat do palstat může být automatizována a importována do Palstat v nastavaném intervalu.

QualityPortal, návod

QualityPotal je cloudová služba, která umožňuje zabezpečenou online komunikaci mezi uživateli systému řízení kvality PalstatCAQ a jejich dodavateli.

Export do EXCEL

Doporučení k exportům dat ze systému Palstat do Excel.

Šifrovaná komunikace SSL pro MSSQL

PALSTAT CAQ od verze 2017.01.000 podporuje možnost šifrovaného spojení mezi klientem a SQL serverem. Přikládáme krátký obecný návod na jeho nastavení na SQL serveru.

Application Programming Interface - API

Od verzí 2019 nabízíme možnost zpřístupnění dat systému Palstat přes rozhraní WebAPI, pomocí kterého můžete snadno vyčítat data ze systému a zpět zapisovat vstupní hodnoty.

Přidání pole Vícenásobné ke kontrolnímu kroku

2017.02.000 Ke kontrolnímu kroku bylo přidáno zaškrtávací políčko Vícenásobné. Toto pole je aktivní pouze pokud je kontrolní krok v poli Typ operace určen pro mezioperační kontrolu. (V případě, že je zaškrtnuté, je možno při přejímce v modulu Mezioperační kontrola definovat kolika otisková forma je a dle tohoto údaje se krok v MK "roznásobí".)

Jak instalovat aktualizace

Pokud potřebujete provést aktualizaci systému pro řízení jakosti PALSTAT CAQ.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Zkontrolujte si systémové požadavky před nasazením systému pro řízení kvality.

Aplikace přestala fungovat na jednom PC, místní nastavení

Aplikace začala hlásit chybu, nebo bez hlášky havaruje a děje se jen na jednom PC. Nebo na stanici zmizela určitá část programu. Místní nastavení.

Export reportingového dotazu souboru

Provedení exportu reportingového dotazu do souboru pro jeho další zpracování.

Načítání (Import) reportingového dotazu

Načtení dodaného reportingového dotazu do databáze pro další použití v určené části systému.

Editor tiskových sestav

Editor tiskových sestav, pomocí kterého můžete upravit výstupy z programu dle vlastních potřeb.

Reporting - rozesílání emailu

Pokud máte LICenci modulu Reporting or CAQserver je možné nastavit rozesílání některých reportů na email.

Import tiskových šablon pro modul QSD

Pokud při tisku dokumentů z řízené dokumentace (QSD) zmizelo záhlaví a zápatí, které se přidávalo vždy do tisku.

Zjištění velikosti MSSQL tabulek

Pokud potřebuje zjistit jaké tabulky jsou v databázi největší. Vhodné při řešení některých situací na MSSQL Express.

Diagnostika vytížení SQL serveru

Pokud dochází k zpomalení programů je možné diagnostikovat zda MSSQL server není přetížen a dle toho zvolit vhodné řešení.

Migrace na nový server

Jak jednoduše migrovat systém PALSTAT CAQ

Založení MSSQL databází pro systém Palstat

Tento script Vám pomůže založit MSSQL databáze a uživatele systému Palstat CAQ

Podpůrné MSSQL příkazy

Drobné příkazy pro správu systému

Ukázka a šifrování databázového souboru

Ukázka výchozího konfiguračního souboru bez šifrování / před šifrováním.

SQL Reindexace

Jeden ze způsobů jak zrychlit chod systému.

Některé databáze nejsou podporovány

Systém Palstat nepodporuje MSSQL 2005. Instalujte alespoň MSSQL 2008 a novější.

Instalace a správa systému

Pomoc se správou a instalací systému PALSTAT CAQ.

Přidání polí Výdejna a Pozice

2018.03.000 Nová pole Výdejna a Pozice přidána na místo původních polí Umístění a Znak umístění, která byla přesunuta na záložku Majitel. Pole Výdejna je načítané z číselníku.

Aplikace často hlásí chybu - časový limit provedení vypršel

V detailu chybového hlášení "Kopírovat údaje o chybě do schránky" naleznete hlášku. "Časový limit provedení vypršel. Časový limit uplynul před dokončením operace nebo server neodpovídá."

Zasílání emailu z modulu QSD při změně dokumentu

Jak nastavit rozesílání emailů v modulu QSD při změně dokumentů osobám z rozdělovníku. Email bude odeslán při několika různých stavech upraveného dokumentu.

Licenční dialog při znovuspuštění aplikace

Aplikace po spuštění hlásí, že je využita LICence ačkoliv jsem si jist/a, že není.

Pole Způsob kalibrace na záložce Kalibrace je nyní povinné

2018.02.000 Významná změna programu od verze 2018.02.000 v programu Měřidla

Nové možnosti filtrování dat ve filtrovacím řádku

2018.01.000 Významná změna programu od verze 2018.01.000 v programu Systém Palstat CAQ

Obnovení smazaného QSD dokumentu

Pokud potřebujete obnovit dokument smazaný z modulu QSD (řízená dokumentace)

Jak nahrát data na náš FTP server

V některých případech je třeba zaslat na náš FTP server vaše data pro přesnější analýzu nebo z důvodu úpravy či konverze.

Změna barev regulačního diagramu

2017.02.000 Regulační diagram měl až do předchozí verze dva režimy zobrazení. Při zobrazení jediné karty byly regulační meze a toleranční pole znázorněny barvou pozadí. Při zobrazení více karet byla barva pozadí jednotná a meze byly znázorněny čárami příslušné barvy. Od tohoto release je vzhled sjednocen a meze jsou znázorněny vždy čarami příslušné barvy (znázornění barvou pozadí neumožňuje dostatečně dobře zobrazit změnu regulačních mezí mezi kartami, zejména pokud kříží toleranční meze).

Náhled hodnot na regulačním diagramu

2017.02.000 Při najetí kurzorem myši na bod regulačního diagramu je zobrazen náhled základních informací o odběru.

Měřicí stanice - Odhlášení uživatele

2017.02.000 Z měřicí stanice se uživatel může odhlásit, aniž by došlo k ukončení programu. To provede tlačítkem na obrazovce se seznamem měřicích plánů. Měřicí stanice SPC zůstane spuštěná a seznam měřicích plánů zobrazený. Před dalším měřením se opět musí nějaký uživatel přihlásit.

Výsledky Cp, Cpk

2017.02.000 Z důvodu zobrazení intervalů spolehlivosti byl snížen minimální počet potřebných hodnot pro zobrazení koeficientů Cp/Cpk na 25.

Weibullovo rozdělení

2017.02.000 Při zadání kóty je možné zvolit weibullovo rozdělení jako předpokládané rozdělení zadávaných dat. Výsledky Pp a Ppk jsou poté počítány s ohledem na toto rozdělení. Pokud nelze pro zadaná data u kóty odhadnout parametry weibullova rozdělení, jsou výsledky počítány jako u normálního rozdělení.

Rayleighovo rozdělení

2017.02.000 Při zadání kóty je možné zvolit rayleighovo rozdělení jako předpokládané rozdělení zadávaných dat. Výsledky Pp a Ppk jsou poté počítány s ohledem na toto rozdělení. Kóta s tímto rozdělením by měla mít zadanou dolní toleranci nula, aby byly výsledky smysluplné.

Lognormální rozdělení

2017.02.000 Byl změněn způsob výpočtu koeficientů Pp a Ppk pro kóty s lognormálním rozdělením tak, aby odpovídal ISO 21747 metodě M4.

Testy rozdělení

2017.02.000 V testech rozdělení jsou přidány nové způsoby testování. U každého testu je zobrazen výsledek (přijetí/zamítnutí) a příslušná P-hodnota.

Měřicí stanice - regulační diagram

2017.02.000 Regulační diagram v měřicí stanici nezobrazuje pouze poslední kartu, ale posledních 25 odběrů i přes více karet. Je tak lépe patrný vývoj naměřených hodnot i případné změny regulačních mezí.

Měřicí stanice - analýza

2017.02.000 V regulačním diagramu v měřicí stanici jsou graficky zobrazeny výsledky analýzy jako trendy, runy apod.

Nový vzhled

2017.02.000 Významná změna programu od verze 2017.02.000 v programu Launcher

Nový Launcher od verze 2017.02.000

Přináší řadu vylepšení, které jste dlouho požadovali. Nově si můžete vaši domovskou stránku upravit dle vašich potřeb a doplnit ji o odkazy na jiné aplikace mimo systém Palstat CAQ. Více informací najdete ve video návodu.

Evidence měřidel, změna stavu měřidla není možná

Není možné provést změnu stavu měřidla na určité stavy nebo na jakýkoliv. Program hlásí "Nelze změnit stav měřidla z XXXX na YYY"

MSA, vzorce pro tiskovou sestavu

Vzorce v tiskové sestavě pro modul MSA jsou nečitelné nebo špatně vykreslené.

Evidence měřidel, stav měřidla je Anglicky

Po provedení UPGRADE se změnil stav měřidla na anglický.

Při exportu do EXCEL obsahují sloupce znaky

Když exportujete data do EXCEL jsou v některých sloupcích klíče např. (QXpZdh+AEVoBABkA,R3NKYdFgEVoBABQA, atd.)

PALSTAT začal být pomalý

Palstat CAQ začal po nějaké době používání být pomalý a brzdí nás v práci. Nebo chcete optimalizovat rychlost aplikace.

Instalace driveru INTERFACE pro Windows

Nové verze Windows vyžadují k instalaci driveru jejich digitální podpis.

Logo pro tiskové sestavy

Potřebujete hromadně ve všech sestavách vyměnit logo.

SPC Měřicí stanice – Nastavení driverů

Přiřazení driverů pro SPC měřící stanici a měřící plán.

Využitelnost tabletu a telefonu při práci s PALSTAT CAQ

Palstat CAQ pracuje jako desktopová aplikace na systému Windows. For full operation it is necessary to:

Jednorázové plnění PALSTAT CAQ z Excel

Potřebujete jednorázové naplnění databáze PALSTAT, např. při přechodu z jiného programu nebo z EXCEL.

Otevřít soubor - upozornění zabezpečení

Zkontrolujte nastavení souborů a zabezpečení, při spouštění aplikace ze sítě.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí