ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Instalace Microsoft SQL Server

Instalace Microsoft SQL server pro další použití se systémem řízení kvality PalstatCAQ

CAQservice - plánovač úloh

Nastavení automatických procesů pomocí CAQservice a nastavení plánovače v modulu Správa systému.

Chybějící záznamy v modulu MSA v záložce spolehlivost

V modulu MSA v záložce spolehlivost nám chybí většina záznamů. Některá měřidla, mají například 1-2 záznamy jiné žádné.

Licenční dialog a uvolnění licence

Program zobrazí hlášku NELEGALNI INSTANCE PROGRAMU" - Uvolnění používaných licencí

Propojení na informační systém (ERP)

The PalstatCAQ database can be loaded from any ERP system and thus the databases of multiple systems can be synchronized online. Link your Contacts, Parts, Workers and more.

Pronájem licencí systému řízení kvality PALSTAT CAQ

LICenci můžete nově pronajmout včetně servisní podpory a aktualizací.

Reporting, zástupce na reporting do Launcher

Pokud chcete zpřístupnit často používaný reporting vybraným nebo všem uživatelům mezi zástupce v modulu Launcher.

SQL Network Interfaces, error: 26

Chyba připojení k MSSQL serveru při aktivaci licence.

CAQservice - System Error 193 has occurred

Při instalaci CAQservice systém nahlásí chybu 193 s dodatekem *** is not a valid Win32 application.

Nedostatek paměti

Program při startu nebo v průběhu práce hlásí nedostatěk paměti a není možné pokračovat v práci. Přesto, že paměť počítače je dostatečná.

Chyba konfigurace

Používáme CAQservice a při spuštění se zobrazí chyba "Nepodařilo se načíst konfiguraci Palstat"

Nelze přetypovat objekt modelu COM

Message: Nelze přetypovat objekt modelu COM typu System.__ComObject na typ rozhraní Microsoft.Office.Interop.Word.Application.

Servisní smlouva

Servisní smlouva nabízí uživatelům mnoho výhod, které Vám zajistí bezproblémový provoz systému kvality.

Aktualizace licence

Od verze 2022.02.000 je možné pro zákazníky s instalovanou CAQservice aktualizovat LICenční soubory online případně pomocí CAQadmin.

Architecture mismatch between the Driver and Application

Chyba se týká fungování modulu CAQservice a navázaného driveru (ODBC), kdy služba běží jako 64bit proces a očekává použití i 64bit driverů.

Parametry spouštění aplikací

Aplikace může být spouštěna s několika parametry, pomocí kterých lze ovlivnit následné chování aplikace a usnadnit si používání.

CAQservice - System.Net.HttpListener.Exception

Uživatel, pod kterým spouštíte službu CAQservice nemá dostatečná práva, otevřete manuál instalace CAQservice a vyhledeje sekci "Změna uživatele pro běh služby"

Chyba: Došlo k chybě za běhu programu

Program zahlásí při běhu chybu s možností pokračovat. Budeme potřebovat podrobná diagnostická data.

Ukončení podpory Internet Explorer

Ukončujeme podporu Internet Explorer ve všech verzích pro moduly CAQweb a CAQapi. Zákazníkům se doporučuje přejít na Microsoft Edge, který podporuje starší i moderní webové stránky a aplikace.

CAQserver, nasazení

Co je CAQserver, co musím zajistit před nasazením.

Číselník - Střediska

Nevím kde mám upravit databází Středisek, kterou vidím v programu.

Klávesnicový driver

Při používání dodaného klávesnicového driveru je nutné jeho zprovoznení pomocí programu KeyboardDriver.exe, který najdete v adresáři APL

Ukončení podpory Windows Vista, Server2008

Ukončujeme podporu pro zastaralý systém Windows Vista a Windows Server2008

Nové RIBBON menu postupně nasazováno

Připravte se na změnu vzhledu a chování systému Palstat, který je postupně zaváděn.

Provoz CAQdesktop na VPN

V některých případech je nutné aby uživatelé používali Palstat přes VPN, ale program je při spuštění velice pomalý.

Ověření konfigurace systému a .NET Framework

V případě problémů s provozem systému můžete pomocí následujícího příkazu ověřit stav a konfiguraci systému. Výstup scriptu nám můžete zaslat.

Zobrazení dokumentů ve webové verzi modulu řízená dokumentace

Řízené dokumenty QSD, ve webové verzi zobrazují pouze dokumenty ve stavu Čeká na připomínky a poslední platnou změnu stavu Uvolněn

Připojení vlastního měřidla, RS232, TCP/IP

Pokud máte vlastní měřící systém a chcete data přejímat a načítat do Palstat CAQ.

SPC, obnovení smazaného dílu

Chybným ovládáním programu se nám podařilo smazat naměřená data pro celý díl nebo skupinu dílů a tyto data potřebujeme obnovit.

Pripojení na DEMO server

V případě zájmu o testování našeho systému je možné požádat a založení účtu na našem Demo serveru. Zde můžete vzdáleně pomocí RDP po omezenou dobu aplikaci testovat. Bez nutnosti instalovat do svého PC jakékoliv speciální aplikace.

Založení cvičné MSSQL databáze a úprava konfiguračního souboru

Tento script Vám pomůže založit cvičnou MSSQL databázi k vašim stávajícím ostrým produkčním datům.

Jak se připojit na ONLINE školení

Informace k způsobu připojení na ONLINE školení systému PalstatCAQ

Čtečka čárového kódu pro autorizaci, RFID

Provádějte přihlašování do systému Palstat pomocí RFID tokenů a usnadněte uživatelům využívání systému.

Správa místního nastavení

Při neočekávaném chování systému u některého uživatele lze promazat místní nastavení.

Licenční podmínky

Pokud nevíte jak správně používat vámi zakoupenou LICenci nebo se jen chcete ujistit o správnosti nasazení zakoupené licence.

Číselníky a pomocná databáze v modulu Správa systému

Kde najít nově pomocné databáze a číselníky?

Globální nastavení pomocí config.xml

Specielní konfigurační soubor CONFIG/config.xml dovoluje nastavovat chování programu pro specielní případy nebo jako optimalizaci pro prostředí každého zákazníka/uživatele.

Aktivace systému Palstat CAQ

Všem zákazníkům doporučujeme provést aktivaci své licence a rozšířit si tak funkcionalitu o CAQserver.

SPC sběr dat v provozu

Při sběru dat pro SPC v provozu můžete použít námi dodávaný SPCPAD, který ihned po naměření vizualizuje LED kontrolkou překročení mezí s možností rychlého ovládání pomocí tlačítek a identifikací pracovníka RFID kartou.

CAQmobile, mobilní aplikace

Systém nabízí možnost komunikace s databází prostřednictvím API kdy přímo na mobilním zařízení, můžete skenovat QR kód a sledovat stav načteného stroje. Samozřejmostí je hledání v databázi a zobrazení veškerých údajů. Podpora pro Android a iOS

Programování v tiskové sestavě

Jedná se o pokročilou techniku kdy je možné v jakékoliv sestavě systému Palstat přidávat scripty v jazyku C#, které mohou přizpůsobit výstup speciálním požadavkům.

Informační displeje a mobilní zařízení přímo ve výrobě

Automatická aktualizace informačních E-INK displejů přímo ve výrobě s dlouhodobým provozem na baterie a minimální spotřebou. Odepisování údržby přímo na pracovišti z mobilního telefonu nebo terminálu. Rychlá práce pomocí QR kódů.

Automatizace načítání dat, dávkou

Většina driverů, které používáte pro načítání dat do palstat může být automatizována a importována do Palstat v nastavaném intervalu.

QualityPortal, CAQportal, návod

QualityPotal je cloudová služba provozovaná na Microsoft AZURE, která umožňuje zabezpečenou online komunikaci mezi uživateli systému řízení kvality Palstat CAQdesktop a jejich dodavateli. Portál je zřízen na žádost zákazníka.

Export do EXCEL

Doporučení k exportům dat ze systému Palstat do Excel.

Šifrovaná komunikace SSL pro MSSQL

PALSTAT CAQ od verze 2017.01.000 podporuje možnost šifrovaného spojení mezi klientem a SQL serverem. Přikládáme krátký obecný návod na jeho nastavení na SQL serveru.

Propojení přes ActiveDirectory - SSO

Pokud chcete uživatlům usnadnit přístup do Palstat CAQ lze využít jednotné přihlašování SSO a nebude při spuštění vyžadováno heslo. Využije se přihlášení z windows.

CAQapi, API, Swagger

Zpřístupnění dat systému Palstat přes rozhraní CAQapi, pomocí kterého můžete snadno vyčítat data ze systému a zpět zapisovat vstupní hodnoty. Podpora Swagger

Přidání pole Vícenásobné ke kontrolnímu kroku

2017.02.000 Ke kontrolnímu kroku bylo přidáno zaškrtávací políčko Vícenásobné. Toto pole je aktivní pouze pokud je kontrolní krok v poli Typ operace určen pro mezioperační kontrolu. (V případě, že je zaškrtnuté, je možno při přejímce v modulu Mezioperační kontrola definovat kolika otisková forma je a dle tohoto údaje se krok v MK "roznásobí".)

PalstatCAQ - aktualizace

Pokud potřebujete provést aktualizaci systému pro řízení jakosti PALSTAT CAQ.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Zkontrolujte si systémové požadavky před nasazením systému pro řízení kvality.

Aplikace přestala fungovat na jednom PC, místní nastavení

Aplikace začala hlásit chybu, nebo bez hlášky havaruje a děje se jen na jednom PC. Nebo na stanici zmizela určitá část programu. Místní nastavení.

Export reportingového dotazu souboru

Provedení exportu reportingového dotazu do souboru pro jeho další zpracování.

Načítání (Import) reportingového dotazu

Načtení dodaného reportingového dotazu do databáze pro další použití v určené části systému.

Editor tiskových sestav

Editor tiskových sestav, pomocí kterého můžete upravit výstupy z programu dle vlastních potřeb.

Reporting - rozesílání emailu pomocí CAQservice

Nastavení zasílání emailů s LICenci modulu Reporting nebo CAQserver, konfigurace reportů pro email.

DBBM, import/export dat přes mobilní SQLite

Pokud potřebujete vytěžit nebo naplnit data z databází Palstat

Import tiskových šablon pro modul QSD

Pokud při tisku dokumentů z řízené dokumentace (QSD) zmizelo záhlaví a zápatí, které se přidávalo vždy do tisku.

Zjištění velikosti MSSQL tabulek

Pokud potřebuje zjistit jaké tabulky jsou v databázi největší. Vhodné při řešení některých situací na MSSQL Express.

Diagnostika vytížení SQL serveru

Pokud dochází k zpomalení programů je možné diagnostikovat zda MSSQL server není přetížen a dle toho zvolit vhodné řešení.

PalstatCAQ - migrace

Jak jednoduše migrovat systém PALSTAT CAQ

Založení MSSQL databází pro systém Palstat

Tento script Vám pomůže založit MSSQL databáze a uživatele systému Palstat CAQ

Podpůrné MSSQL příkazy

Drobné příkazy pro správu systému

Ukázka a šifrování databázového souboru

Ukázka výchozího konfiguračního souboru jak je dodáván ve výchozí instalaci. Návod jak zašifrovat soubor a skrýt jméno a heslo do databáze.

SQL Reindexace

Jeden ze způsobů jak zrychlit chod systému.

Některé databáze nejsou podporovány

Systém Palstat nepodporuje MSSQL 2005. Instalujte alespoň MSSQL 2008 a novější.

PalstatCAQ - instalace

Pomoc se správou a instalací systému PALSTAT CAQ.

Přidání polí Výdejna a Pozice

2018.03.000 Nová pole Výdejna a Pozice přidána na místo původních polí Umístění a Znak umístění, která byla přesunuta na záložku Majitel. Pole Výdejna je načítané z číselníku.

Aplikace často hlásí chybu - časový limit provedení vypršel

V detailu chybového hlášení "Kopírovat údaje o chybě do schránky" naleznete hlášku. "Časový limit provedení vypršel. Časový limit uplynul před dokončením operace nebo server neodpovídá."

Zasílání emailu z modulu Řízení dokumentů při změně dokumentu

Jak nastavit rozesílání emailů z modulu Řízení dokumentů při změně dokumentů osobám z rozdělovníku. Email bude odeslán při několika různých stavech upraveného dokumentu.

Licenční dialog při znovuspuštění aplikace

Aplikace po spuštění hlásí, že je využita LICence ačkoliv jsem si jist/a, že není.

Pole Způsob kalibrace na záložce Kalibrace je nyní povinné

2018.02.000 Významná změna programu od verze 2018.02.000 v programu Měřidla

Nové možnosti filtrování dat ve filtrovacím řádku

2018.01.000 Významná změna programu od verze 2018.01.000 v programu Systém Palstat CAQ

QSD, obnovení smazaného dokumentu

Pokud potřebujete obnovit dokument smazaný z modulu QSD (řízená dokumentace)

Poskytnutí dat na náš FTP server

V některých případech je třeba zaslat na náš FTP server vaše data pro přesnější analýzu nebo z důvodu úpravy či konverze.

Změna barev regulačního diagramu

2017.02.000 Regulační diagram měl až do předchozí verze dva režimy zobrazení. Při zobrazení jediné karty byly regulační meze a toleranční pole znázorněny barvou pozadí. Při zobrazení více karet byla barva pozadí jednotná a meze byly znázorněny čárami příslušné barvy. Od tohoto release je vzhled sjednocen a meze jsou znázorněny vždy čarami příslušné barvy (znázornění barvou pozadí neumožňuje dostatečně dobře zobrazit změnu regulačních mezí mezi kartami, zejména pokud kříží toleranční meze).

Náhled hodnot na regulačním diagramu

2017.02.000 Při najetí kurzorem myši na bod regulačního diagramu je zobrazen náhled základních informací o odběru.

Měřicí stanice - Odhlášení uživatele

2017.02.000 Z měřicí stanice se uživatel může odhlásit, aniž by došlo k ukončení programu. To provede tlačítkem na obrazovce se seznamem měřicích plánů. Měřicí stanice SPC zůstane spuštěná a seznam měřicích plánů zobrazený. Před dalším měřením se opět musí nějaký uživatel přihlásit.

Výsledky Cp, Cpk

2017.02.000 Z důvodu zobrazení intervalů spolehlivosti byl snížen minimální počet potřebných hodnot pro zobrazení koeficientů Cp/Cpk na 25.

Weibullovo rozdělení

2017.02.000 Při zadání kóty je možné zvolit weibullovo rozdělení jako předpokládané rozdělení zadávaných dat. Výsledky Pp a Ppk jsou poté počítány s ohledem na toto rozdělení. Pokud nelze pro zadaná data u kóty odhadnout parametry weibullova rozdělení, jsou výsledky počítány jako u normálního rozdělení.

Rayleighovo rozdělení

2017.02.000 Při zadání kóty je možné zvolit rayleighovo rozdělení jako předpokládané rozdělení zadávaných dat. Výsledky Pp a Ppk jsou poté počítány s ohledem na toto rozdělení. Kóta s tímto rozdělením by měla mít zadanou dolní toleranci nula, aby byly výsledky smysluplné.

Lognormální rozdělení

2017.02.000 Byl změněn způsob výpočtu koeficientů Pp a Ppk pro kóty s lognormálním rozdělením tak, aby odpovídal ISO 21747 metodě M4.

Testy rozdělení

2017.02.000 V testech rozdělení jsou přidány nové způsoby testování. U každého testu je zobrazen výsledek (přijetí/zamítnutí) a příslušná P-hodnota.

Měřicí stanice - regulační diagram

2017.02.000 Regulační diagram v měřicí stanici nezobrazuje pouze poslední kartu, ale posledních 25 odběrů i přes více karet. Je tak lépe patrný vývoj naměřených hodnot i případné změny regulačních mezí.

Měřicí stanice - analýza

2017.02.000 V regulačním diagramu v měřicí stanici jsou graficky zobrazeny výsledky analýzy jako trendy, runy apod.

Nový vzhled

2017.02.000 Významná změna programu od verze 2017.02.000 v programu Launcher

Nový Launcher od verze 2017.02.000

Přináší řadu vylepšení, které jste dlouho požadovali. Nově si můžete vaši domovskou stránku upravit dle vašich potřeb a doplnit ji o odkazy na jiné aplikace mimo systém Palstat CAQ. Více informací najdete ve video návodu.

Evidence měřidel, změna stavu měřidla není možná

Není možné provést změnu stavu měřidla na určité stavy nebo na jakýkoliv. Program hlásí "Nelze změnit stav měřidla z XXXX na YYY"

MSA, vzorce pro tiskovou sestavu

Vzorce v tiskové sestavě pro modul MSA jsou nečitelné nebo špatně vykreslené.

Evidence měřidel, stav měřidla je Anglicky

Po provedení UPGRADE se změnil stav měřidla na anglický.

Při exportu do EXCEL obsahují sloupce znaky

Pokud exportujete data do EXCEL jsou v některých sloupcích klíče např. (QXpZdh+AEVoBABkA,R3NKYdFgEVoBABQA, atd.)

PALSTAT začal být pomalý, jak zrychlit

Palstat CAQ začal po nějaké době používání být pomalý a brzdí nás v práci. Nebo chcete optimalizovat rychlost aplikace. Diagnostika systému.

Instalace driveru INTERFACE pro Windows

Nové verze Windows vyžadují k instalaci driveru jejich digitální podpis.

Logo pro tiskové sestavy

Potřebujete hromadně ve všech sestavách vyměnit logo.

SPC Měřicí stanice – Nastavení driverů

Přiřazení driverů pro SPC měřící stanici a měřící plán.

Využitelnost tabletu a telefonu při práci s PALSTAT CAQ

Palstat CAQ pracuje jako desktopová aplikace na systému Windows. For full operation it is necessary to:

Jednorázové plnění PALSTAT CAQ z Excel

Potřebujete jednorázové naplnění databáze PALSTAT, např. při přechodu z jiného programu nebo z EXCEL.

Otevřít soubor - upozornění zabezpečení

Zkontrolujte nastavení souborů a zabezpečení, při spouštění aplikace ze sítě.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí