ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

CAQservice - plánovač úloh


Pokud v systému Palstat využíváte drivery umožnující ruční import dat do systému např. InSpec, Q-DAS, Impact, Trimos, Kern či některý z dalších je možné tento proces automatizovat aplikováním následujícího postupu. Data z měření tak budou automaticky zpracována a importována do systému Palstat CAQ.

Jak postupovat, příklad pro driver "Impact" s importem do SPC v definovaný šas.

 • Vždy proveďte aktualizaci celého systému a všech jeho částí. Dle platného návodu v sekci PODPORA.
 • Každá instalace již obsahuje veškeré dostupné drivery, které jsou otevřeny LICenčním souborem, který vám byl zaslán nebo si jej můžete stáhnout ze zákaznického portálu.
 • Ověřte licenci. Otevřete program "Správa systému" z modulu "Launcher" nebo přímo z ./APL/CAQadmin.exe kde pod záložkou "Licence" vyhledejte příslušný driver např. "Driver Impact". Není možné pokračovt v nastavení bez platné licence.
 • V rámci instalace systému PalstatCAQ založte pomocné složky. Které musí být přístupné pro uživatele pod kterým máte spuštěnu službu CAQservice. Výchozím je "SYSTEM".
  • Zdrojová složka: pro čtení dat, doporučeno je např: "c:/Palstat/CAQimport/dataImpact/source/". Tuto složku budete muset pravděpodobně sdílet pro zápis, aby měřící stroj (pc) mohl do složky přidávat nová data.
  • Odkládací složka: pro odložení již importovaných souborů "c:/Palstat/CAQimport/dataImpact/processed/". Do této složky budou automaticky přesunuty již zpracované a importované soubory.
  • Chybová složka: pro odložení chybových souborů "c:/Palstat/CAQimport/dataImpact/error/". Pokud při zpracování importních souborů dojde k chybě bude takový soubor pro další import vyřazen a přesunut do této složky. Je vhodné složku sledovat.
 • V programu "Správa systému" přejděte na záložku "Plánovač"
 • Zvolte: Nový -> Nová úloha, kterou pojmenujte například "SPCimport" a uložte.
 • Na založené úloze zvolte: Nový -> Nová událost -> Definovaný čas a událost pojmenujte např "60min" a uložte. (po odbu testování nechte pole "Aktivní" nevyplněno)
 • Na založené události zvolte: Nový -> Nová modul -> SpcImportDriver a uložte.
 • Nyní máte připraveno na konfiguraci samotného importního driveru.
 • Dle obrázku proveďte další nastavení. Pokud nevíte co nastavit nechte vše ve výchozím stavu.
  • DatabaseId - pokud mají data být importována jinam než do výchozí databáze
  • AutoCreateDimensions - zda zakládat nové kóty v SPC , doporučeno na "True"
  • AutoCreateParts - zda zakládat nové díly v SPC, doporučeno na "True"
 • Pro úspěšnou konfiguraci je třeba znát tzv. kód driveru pro pole "Driver", který musí být zapsán ručně a momentálně program neumožnuje výběr. Možné programové kódy driverů jsou níže a jsou aktuální k 12/2021. Dbejte na velikost písmen.
  • Q-DAS, InSpec, CSV, RES Files, Impact, PC-DMIS, Stroza, Werth, Zeiss Calypso
 • Nastavte dříve založené složky, "ErrorFolder" (error), "Path" (source), "ProcessedFolder" (processed)
 • Nastavte "Mask", tedy přípona souborů, která se má pro daný driver ve zdrojové složce zpracovávat, pro driver Impact je maska *.txt
 • Uložte a můžete import otestovat.
  • Naplňte zdrojovou složku odpovídajícími daty, které formátem odpovídají používanému driveru.
  • Klikněte na zelenou šipku u nastaveného modulu a sleduje výstup v okně "Log", sledujte pohyb souborů ve složkách pro "source", "processed" a "error", sledujte přírůstek dat v modulu SPC.
  • Řešte zobrazenou chybu v okně "Log"
 • Pokud test probíhá a data jsou importována přejděte pod záložku "Události" a nastavte tuto odálost jako "Aktivní"
 • Nastave pole "Výraz", které zápisem odpovídá CRON zápisu z LINUX. Progenerování výrazu použijte například tento Cron Generátor. Nebo jeden z níže uvedených příkladů.
  • každých 5min 0 */5 * ? * *
   každých 10min 0 */10 * ? * *
   každých 15min 0 */15 * ? * *
   každých 15, 30 and 45 0 15,30,45 * ? * *
   každou hodinu 0 0 * ? * *
 • Vše uložte a po nějaké době opět sledujte nastavená adresáře, SPC a log zpracování: Správce systému -> Diagnostika -> Log -> Scheduler

 

Jak postupovat, při spouštení importního modulu při změně stavu importní složky.
 

Systém lze nastavit tak aby provedl import nebo jinou plánovanou úlohu nikoliv ve specifickém intervalu, ale při změně obsahu složky. Stejně jako u předchozího založíte nejprve Úlohu. Jako událost, která má úlohu spustit zvolíte "Sledování adresáře" jak je vidět na obrázku.

Nastavení
 

 • BackupFailure
  Specifické nastavení pro "Modul", který nedokáže po importu přesunout dotčené soubory. Nastavujte po konzultaci se servisním oddělením. Pokud chceme jen sledovat vzdalenou složku nastavit
  "FileAfterProcessMode" na "Keep" a "Folder" nechat prázdné.
 • BackupSuccess
  Specifické nastavení pro "Modul", který nedokáže po importu přesunout dotčené soubory. Nastavujte po konzultaci se servisním oddělením. Pokud chceme jen sledovat vzdalenou složku nastavit
  "FileAfterProcessMode" na "Keep" a "Folder" nechat prázdné.
 • Events
  Vyberte jakou změnu má událost dohledovat.
 • Filter
  "Folder" Složka, která má být monitorována. Odpovídající výsledek filtru (soubory) jsou následně přímo předány modulům k zpracování. Pokud "Modul", který má data zpracovávat má nastaven vlastní parametr se vstupními daty je toto nastavení ignorováno a vždy je zpracován výsledek filtru.
  "SearchPattern" Filtrovat na určitý název souboru např "*MACHINE1-*.bak"
 • Processing
  "WorkingFolder" Zda se pokoušet přesunout sledované soubory do pracovní složky. Například ze síťového uložiště. Pro běžné sledování změn adresáře není nutné nastavovat.
 • Time
  "AutoProcessFilesInterval" default=0 - Kontrola nezpracovaných se neprovádí, min 60, provádí kontrolu nezpracovaných souborů v nastaveném intervalu.
  "ReconnectionInterval" V jakém intervalu se pokusit obnovit sledování složky při nedostupnosti.
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí