ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Licenční dialog a uvolnění licence


Program v náhodných intervalech zobrazuje hlášku
"NELEGÁLNÍ INSTANCE PROGRAMU"
 

Rozdílná časová známka

Aplikace si v pravidelných intervalech za běhu kontroluje počet použitých LICencí na MSSQL serveru v licenční tabulce. Stav licence se porovnává vůči několika parametrům a jedních z nich je časová známka.

Pokud klientská stanice, která má aplikaci Palstat zapnutou a zároveň je u stanice významěji posunut čas vůči MSSQL serveru dojde k této hlášce. Může se dít na klientech náhodně (pravděpodobně problém s časem na klientské stanici) nebo na více stanicích souběžně (pravděpodobně nesprávný čas na MSSQL)

 

Správce dočasně ukončil licenci

Stejná hláška může být vyvolána pokud správce systému Palstat využije možnosti ukončit zvolenou licenci. Tuto možnost využije správce systému v případě, kdy nutně potřebuje uvolnit licenci z důvodu nedostatečného počtu licencí a umožnit tak přístup jiným uživatelům.

Uvolnění provedete v programu "Správa systému" APLCAQadmin.exe
Záložka Licence, kde vyberete požadovaného uživatele a modul a ukončíte licenci.
Přibližně do 5ti min uživatel uvidí hlášku, která je zobrazena výše.

Hláška bude zobrazena přibližně 60s po kterou má možnost uživatel dále pracovat s aplikací a ukončit svou práci. Pokud rozpracovaná a neuložená práce nebude uložena příslušnou funkcí nebudou tato data v systému uložena a aplikace bude po doběhnutí doby ukončena.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí