ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Načítání (Import) reportingového dotazu


Přes otevřený modul

Uživatel, který může provádět níže uvedený úkon, MUSÍ mít právo ADMIN (Plný přístup do modulu) do modulu Reporting Viewer.

 

 • Kliknout ve funkční liště na ikonu Reporting

 • Otevře se okno s názvem „[Název modulu] – Reporting“ např. Reklamace – Reporting, Stroje – Reporting,…
 • Kliknout levým tlačítkem myši na tzv. „knížečku“ (1/) a zvolit „Import dat…“ (2/)

 • Nyní soubor s příponou RPTX či RDEX vybrat levým tlačítkem myši a kliknout na tlačítko Otevřít
 • V okně Import dat se zobrazí obsah souboru = reportingový dotaz, který musí být zaškrtnut (1/) a kliknout na tlačítko OK (2/)

 • Nyní v okně „[Název modulu] – Reporting“ je zobrazen v levé straně řádek s názvem naimportovaného dotazu např. „Přehled oprav“

 

Screen se základním popisem:

Přes modul Reporting Viewer (Standard)

Uživatel, který může provádět níže uvedený úkon, MUSÍ mít právo ADMIN (Plný přístup do modulu) do modulu Reporting Viewer (Standard)

 • V Launcheru kliknout na dlaždici modulu

 • Kliknout levým tlačítkem myši na tzv. „knížečku“ (1/) a zvolit „Import dat…“ (2/)

 • Nyní soubor s příponou RPTX či RDEX vybrat levým tlačítkem myši a kliknout na tlačítko Otevřít
 • V okně Import dat se zobrazí obsah souboru = reportingový dotaz, který musí být zaškrtnut (1/) a kliknout na tlačítko OK (2/)

 • Nyní v okně „Reporting Viewer Standard“ by měl být reportingový dotaz naimportován. Na záložce Vzhled je možné zobrazení Dlaždice nebo Seznam

Dlaždice

1/ vyhledávání je možné na záložce Domů

2/ možnost zobrazení reportingových dotazů pro sekci (modul) lze kliknutím na konkrétní ikonu. Ikony s názvy lze zobrazit klinutím na šipku dolů

                Zobrazení všech reportingových dotazů lze přes ikonu „domečku“

3/ do pole „Hledaný výraz“ lze odfiltrovat hledaný reportingový(é) dotaz(y). Další možnosti selekce typů reportingových dotazů

4/ zobrazené (vyfiltrované) dlaždice reportingových dotazů

Seznam

Filtrování lze použít stejné jako pro režim Dlaždice případně standardní vyhledávání přes Sloupcový filtr pod názvem sloupce (pokud filtrovací pole neaktivní, lze aktivovat přes pravé tlačítko myši do názvu sloupce a aktivovat volbu „Zobrazit sloupcový filtr“)

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí