ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Obnovení smazaného QSD dokumentu


Pro obnovení smazaného dokumentu budete potřebovat obnovení zálohy MSSQL databází pod pracovní název např: "*_obnova"
Následné spuštění SQL scriptu níže a jeho upravení dle popisku níže.
 

 

DECLARE @databaseQsdSource NVARCHAR(255), @databaseQsdTarget NVARCHAR(255), @databaseDataSource NVARCHAR(255), @databaseDataTarget NVARCHAR(255), @databaseAttachSource NVARCHAR(255), @databaseAttachTarget NVARCHAR(255), @cisloQsdDokumentu NVARCHAR(100), @cisloQsdDatabaze NVARCHAR(100), @Param NVARCHAR(25), @sql NVARCHAR(MAX), @QSKEY char(16)

 

--------------- NASTAVENI ---------------

SET @databaseQsdSource = 'QsdSource' -- Zdrojová db QSD
SET @databaseQsdTarget = 'QsdTarget' -- Cílová db QSD
SET @databaseDataSource = 'DataSource' -- Zdrojová db DATA
SET @databaseDataTarget = 'DataTarget' -- Cílová db DATA
SET @databaseAttachSource = 'AttachSource' -- Zdrojová db ATTACH
SET @databaseAttachTarget = 'AttachTarget' -- Cílová db ATTACH
SET @cisloQsdDokumentu = 'QsdDokument' -- Číslo smazaného dokumentu QSD
SET @cisloQsdDatabaze = 'QsdDatabaze' -- Číslo QSD databáze ve které byl smazaný dokument

-----------------------------------------

 

SET @Param = N'@QSKEYOUT char(16) OUTPUT'
SET @sql = N'SELECT TOP 1 @QSKEYOUT = QSKEY FROM ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDMAIN inner join ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDDB on DBKEY = QSDBKEY WHERE QSNUMBER = ''' + @cisloQsdDokumentu + ''' AND DBNUMBER = ''' + @cisloQsdDatabaze + ''''
EXEC sp_executesql @sql, @Param, @QSKEYOUT=@QSKEY OUTPUT
SET @sql = N'insert into ' + @databaseQsdTarget + '.dbo.QSDMAIN select * from ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDMAIN where QSKEY = ''' +@QSKEY +''''
EXEC sp_executesql @sql
SET @sql = N'insert into ' + @databaseQsdTarget + '.dbo.QSDCHANGES select * from ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDCHANGES where QCQSKEY = ''' +@QSKEY +''''
EXEC sp_executesql @sql
SET @sql = N'insert into ' + @databaseQsdTarget + '.dbo.QSDTEXT select * from  ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDTEXT X where TEKEY in (select TEKEY from ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDTEXT A inner join ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDCHANGES B on B.QCKEY = A.TEQCKEY where B.QCQSKEY = ''' +@QSKEY +''')'
EXEC sp_executesql @sql
SET @sql = N'insert into ' + @databaseQsdTarget + '.dbo.QSDATTACH select * from ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDATTACH where QAQSKEY = ''' +@QSKEY +''''
EXEC sp_executesql @sql
SET @sql = N'insert into ' + @databaseQsdTarget + '.dbo.QSDLINKS  select * from ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDLINKS X where LIKEY in (select LIKEY from  ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDLINKS A inner join ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDCHANGES B on B.QCKEY = A.LIQCKEY where B.QCQSKEY = ''' +@QSKEY +''')'
EXEC sp_executesql @sql
SET @sql = N'insert into ' + @databaseQsdTarget + '.dbo.QSDTEAM select * from  ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDTEAM where DIQSKEY = ''' +@QSKEY +''''
EXEC sp_executesql @sql
SET @sql = N'insert into ' + @databaseQsdTarget + '.dbo.QSDACCESS select * from ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDACCESS where ACQSKEY = ''' +@QSKEY +''''
EXEC sp_executesql @sql
SET @sql = N'insert into ' + @databaseQsdTarget + '.dbo.QSDCOMMENTS select * from ' + @databaseQsdSource + '.dbo.QSDCOMMENTS where CMQSKEY = ''' +@QSKEY +''''
EXEC sp_executesql @sql
SET @sql = N'insert into ' + @databaseDataTarget + '.dbo.PALATTACH select * from ' + @databaseDataSource + '.dbo.PALATTACH where ATMAKEY2 = ''' +@QSKEY +''''
EXEC sp_executesql @sql
SET @sql = N'insert into ' + @databaseAttachTarget + '.dbo.ATTDATA select * from ' + @databaseAttachSource + '.dbo.ATTDATA where DAKEY in (select ATDATAKEY from ' + @databaseDataSource + '.dbo.PALATTACH where ATMAKEY2 = ''' +@QSKEY +''')'
EXEC sp_executesql @sql

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí