ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

SPC, obnovení smazaného dílu


V některých případech uživatelé špatným způsobem ovládání místo smazání naměřených dat provedou smazání celého dílu. Data lze obnovit ze zálohy, kterou vám musí vaši IT pracovníci obnovit na stejný MSSQL server jako je vaše produkční verze. K obnově dat stačí provést restore zálohy databáze "*data*".

Restore databáze:

 • Vyhledejte posledná známou zálohu, která obsahuje požadovaná data
 • Obnovte data do databáze s názvem např "pal3g_data_obnova"
 • zkontrolujte aby uživatel "pal" byl vlatníkem databáze případně použijte sql příkaz " sp_changedbowner 'pal' "

Upravit konfigurační soubor:

 • Zálohujte si váš konfigurační soubor database.enc
 • Pokud je váš konfigurační soubor šifrován a je nečitelný musíte použít k editaci program APL/constreditor.exe a přidání nové konekce provést v programu.
 • Logika a použití souboru v tomto návodu.
 • Do souboru se musí přidat nová větev CONNECTION s obnovenou databází + větev DATABASE pro výběr nově obnovené databáze při spuštení programu.
 • Ukázka níže zvýrazňuje způsob přidání sekcí, kde " ... " představují vaši konfiguraci, která musí zůstat bez změny.
<config>
 <connections>

...

  <connection id="CS99" name="DATA_OBNOVA">
   <provider>mssql</provider>
   <string>Data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=pal3g_data_obnova</string>
   <user>pal</user>
   <password>HESLO_SQL_UZIVATELE_PAL</password>
  </connection>

...

 </connections>

 <databases actual="DB01">

...

  <database id="DB99" name="NAZEV FIRMY - Palstat 3G - RESTORE SPC">
   <default>CS99</default>
  </database>

...
 </databases>
</config>

Připravte produkční databázi

 • Před nahráním dat do produkční verze je nutné provést pročištění databáze aby následný import proběhl bez chybové hlášky.
 • Proveďte tak nad databází "*data*" produkční verze spuštění SQL příkazu níže.
begin tran
 delete from SPCDIMENSIONS where DIPAKEY not in (select PAKEY from SPCPARTS) or DIPAKEY is null
 delete from SPCCARDS where CADIKEY not in (select DIKEY from SPCDIMENSIONS) or CADIKEY is null
 delete from SPCDATA where DACAKEY not in (select CAKEY from SPCCARDS) or DACAKEY is null
 delete from SPCDIMFAULTS where FADIKEY not in (select DIKEY from SPCDIMENSIONS)
 delete from SPCDATAFAULTS where DFDAKEY not in (select DAKEY from SPCDATA)
commit

Spuštění obnovené databáze, Export

 • V tento okamžik je možné opětovným spuštěním aplikace zvolit obnovenou databázi, která obsahuje vámi žádaná data.
 • Otevřete program SPC a proveďte EXPORT požadovaných dílů do formátu "Archiv Palstat SPC"
 • Soubor uložte na libovolné místo v PC.

Spuštění produkční databáze, Import

 • Spusťte vaší produkční databázi modulu SPC a obdobným způsobem proveďte Import.
 • Po potvrzení o provedeném importu zkontrolujte v SPC data.

Navrácení konfigurace

 • Po úspěšném provedení vraťte v adresáři CONFIG soubor database.enc ze zálohy do původního stavu.
 • Na MSSQL serveru smažte dočasně obnovenou databázi.
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí