ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

SQL Reindexace


Jeden ze způsobů jak zrychlit chod systému je provést REINDEX, který provede přepočítání a znovusestavení všech indexů v databázi. Operace může být časově náročná dle velikost databáze.

declare @tablename as varchar(32)
declare @indexname as varchar(100)
CREATE TABLE #tmpTables (qualitier varchar(100),owner varchar(100),tablename varchar(100), tabletype varchar(100), remarks varchar(1000))
CREATE TABLE #tmp (INDEXNAME varchar(100),field2 varchar(1000),field3 varchar(1000))

INSERT #tmpTables EXEC sp_tables
DECLARE Tmp2_Cursor CURSOR FOR SELECT tablename FROM #tmpTables where tabletype = 'TABLE'
OPEN Tmp2_Cursor
FETCH NEXT FROM Tmp2_Cursor INTO @tablename
WHILE (@@FETCH_STATUS <> - 1) 
BEGIN
   INSERT #tmp EXEC sp_helpindex @tablename
   DECLARE Tmp_Cursor CURSOR FOR SELECT INDEXNAME FROM #tmp
   OPEN Tmp_Cursor
   FETCH NEXT FROM Tmp_Cursor INTO @indexname
   WHILE (@@FETCH_STATUS <> - 1) 
   BEGIN
   DBCC INDEXDEFRAG( N'---------- SEM DEJ NAZEV DB -------------------', @tablename, @indexname )
    FETCH NEXT FROM Tmp_Cursor INTO @indexname
   END
   CLOSE Tmp_Cursor
   DEALLOCATE Tmp_Cursor
   DELETE FROM #tmp
   FETCH NEXT FROM Tmp2_Cursor INTO @tablename
END
CLOSE Tmp2_Cursor
DEALLOCATE Tmp2_Cursor
DELETE FROM #tmpTables
DROP table #tmp
DROP table #tmpTables

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí