FOTOGALERIE

SEMINÁŘ - MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA ÚDRžBY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

SEMINÁŘ - MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA ÚDRžBY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
SEMINÁŘ - MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA ÚDRžBY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
SEMINÁŘ - MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA ÚDRžBY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
SEMINÁŘ - MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA ÚDRžBY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Seminář, prezentující moderní možnosti plánování a odepisování údržby strojů, nástrojů a zařízení s využitím systému Palstat CAQ.


Seminář, prezentující moderní možnosti plánování a odepisování údržby strojů, nástrojů a zařízení s využitím systému Palstat CAQ.

Na semináři se uživatelé dozvěděli o nových možnostech:
 

- plánování preventivní údržby
- sledování oprav, nákladů a klíčových ukazatelů
- využití elektronických displejů na strojích
- značení a identifikace zařízení pomocí QR, DMC nebo RFID
- záznam pomocí mobilního terminálu
- přístup k informacím přes mobilní telefony

 https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí