Procesy

Identifikace, popisy a znázornění procesů, výcvik a vzdělávání, požadavky pracovních míst a plnění


Identifikace, řízení a monitorování procesů a pracovních míst, řízení lidských zdrojů, určování nezbytné odborné způsobilosti zaměstnanců.

Řízení a poskytování výcviku s hodnocením jeho efektivnosti a udržování záznamů o provedeném výcviku a sledování nákladů na výcvik.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí