Evidence měřidel, stav měřidla je Anglicky


Po provedení upgrade dojde k přepnutí stavu měřidel na anglické texty. Toto nastane v případě, kdy UPGRADE systému byl proveden na ENG systému. Běžné v případě kdy první spuštění PALSTAT po nahrání nové verze je provedeno na serveru, který je často Anglicky. První spuštění proto provádějte z klientské stanice pod ADMIN přihlášením do PALSTAT.
 

Pokud už k tomuto dojde je nutné popisky ručně přepsat v pomocné databázi STAV v programu měřidla.
 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí