Použití terminálu pro příjem a výdej zakázek v laboratoři


Zákazníkem, který používá modul Laboratoř pro řízení práce v měrové laboratoři, jsme byly požádání o řešení problematiky příjmu a výdeje zakázek. Zaměstnanci přináší do laboratoře díly k měření a změřené díly si odnášejí zpět. Tyto pohyby je třeba zaznamenat jak proto, aby byl známý stav každé zakázky, tak pro dlouhodobé vyhodnocení klíčových ukazatelů práce laboratoře, jako je například doba trvání jednotlivých typů zakázek.

Použití standardního PC, které mají ke své práci pracovníci laboratoře, pro tento účel nevyhovovalo. Záznamy o pohybu je nutné provádět přímo na místě ukládání dílů a zároveň na dedikovaném zařízení, aby nebylo potřeba přerušovat jiné rozpracované činnosti. Rozhodli jsme se proto připravit samostatné zařízení, které umožní zaznamenat požadované pohyby maximálně jednoduchým způsobem.

Terminál, který pro tyto účely vznikl, je postaven na jednodeskovém počítači Raspberry PI, na kterém běží Windows IoT Core. Terminál je dále vybaven fixním snímačem 1D i 2D kódů pro rychlé nalezení zakázky a integrovanou čtečkou přístupových karet pro přihlášení uživatele. Nezbytnou součástí je dotyková obrazovka, která umožňuje jednoduché ovládání funkcí terminálu. Pro komunikaci se serverem Palstat CAQ je využito ethernetové rozhraní.

Na terminálu je poté v režimu kiosku spuštěna jediná aplikace, pomocí které uživatel provádí požadované záznamy. Nezbytnou součástí instalace je CAQapi – serverový modul Palstat CAQ, který prostřednictvím API umožňuje přístup k datům externím zařízením a aplikacím.

Požadavek na měření vzniká již ve výrobě, vývoji či jiném oddělení. Tam zadá zaměstnanec základní požadavky na zkoušku a k ní je vytištěna průvodka dílů s 2D kódem identifikujícím zkoušku. Samotné díly jsou spolu s touto průvodkou dopraveny do laboratoře, kde se zaměstnanec na terminálu identifikuje svojí docházkovou kartou, naskenuje kód z průvodky a zaznamená fyzické předání dílů k měření. Po provedení zkoušky v laboratoři zaznamená pracovník laboratoře obdobným způsobem dokončení a přípravu dílů k předání, o čemž je automaticky informován emailem zadavatel zkoušky. Jako poslední krok zaznamená zadavatel nebo jím pověřený zaměstnanec skutečné převzetí dílů z laboratoře.

Instalace terminálu výrazně zjednodušila veškeré pohyby dílů ke zkoušce a zkrátila manipulační časy. Díky přesnějším údajům o pohybech dílů je nyní možné přesněji vyhodnocovat klíčové ukazatele práce měrové laboratoře.

Za spolupráci na projektu děkujeme společnostem

CODEWARE Praha
TECHTRONEX Vrchlabí

Systémové schéma systému

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí