ZPĚT

Informační displeje a mobilní zařízení přímo ve výrobě


Vyvíjíme vlastní systém pro moderní řízení údržby strojů, nástrojů a dalších výrobních zařízení. Systém je založen na modulech údržby Palstat CAQ, ke kterým jsou dále připojeny mobilní terminály pro záznam dat přímo v provozu a e-ink displeje informující o stavu zařízení, plánované údržbě a platnosti revizí přímo na samotném zařízení.

Hlavním přínosem systému je zjednodušení činností souvisejících s plánováním a odepisováním údržby, práce s aktuálními daty na všech úrovních a přehledný reporting.

Bezdrátový E-INK

 • Zobrazení stavu zařízení
 • Informace o plánované údržbě
 • Termíny plánovaných revizí
 • Online aktualizace z databáze
 • Minimální spotřeba energie
 • Možnost dlouhodobého provozu na baterie

Nabízíme možnost nasazení informačních displejů v provozu. Každý stroj může být osazen bezdrátovým E-ink displejem s velmi dlouhou životností na baterii. Běžná doba výdrže je přibližně jeden až dva roky dle nastavené četnosti aktualizace zobrazení. Data jsou přejímána na úrovni databáze a online změna prováděna na koncovém E-ink displeji dle nastavaného intervalu. Obsluha je tak v každém okamžiku informováno o stavu stroje a o jeho nejbližších revizích a opravách.


Mobilní aplikace

 • Výběr ze seznamu strojů / zařízení
 • Možnost načtení DMC / QR kódu kamerou
 • Zobrazení základních informací o zařízení
 • Zobrazení stavu a termínů revizí
 • Pro platformy Android a iOS

Systém Palstat nově nabízí možnost komunikace s databází prostřednictvím API kdy přímo na mobilním zařízení, můžete pomocí kamery skenovat QR kód a sledovat stav načteného stroje. Samozřejmostí je hledání v databázi a zobrazení tak veškerých plánovaných úkonů a provádět i jejich odepisování přímo na pracovišti. Podpora pro Android a iOS.

Více o mobilní aplikaci.


Mobilní terminál

 • Odepisování údržby přímo na pracovišti
 • Přehled plánovaných úkonů
 • Záznam prováděných prací
 • Automatická evidence času údržby
 • Možnost čtení QR / Datamatrix kódů na zařízení

Stejně jako mobilní telefon můžete pro odepisování využívat i mobilní terminály, které online komunikují s databází, opět s přesným čtením QR / Datamatrix kódů. Výhodou termínálů je především velká odolnost požadovaná ve výrobě s velmi přesným čtením QR kódů i za špatných světelných podmínek pomocí laseru.

Doporučený terminál se systémem Android.

 


Systém lze implementovat jako celek nebo jen jeho dílčí části podle potřeb provozovatele.
Pro více informací kontaktujte pracovníky společnosti Palstat.


Schéma systému

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí