ZPĚT

Konference, měřící technika pro kontrolu jakosti


Termín: 3. - 4.3. 2020
Místo: kongresové centrum, PRIMAVERA v Plzni

Cílem konference je seznámit její účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí, kontrolní a zkušební techniky,  včetně  přístrojového  vybavení,  software  a  počítačové  podpory  metrologie.  Jde  o  měření  při kontrole kvality výroby, resp. výrobního procesu, při kontrole a zkouškách vyráběných součástí i strojů a při kalibraci měřidel. Program konference je sestaven tak, aby její účastníci získali v nejkratší době co nejvíce potřebných  informací,  měli možnost  konzultovat  metrologické  otázky  s vystavovateli  a  výrobci  měřicí techniky a vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky konference.

29.  mezinárodní  konference Měřicí  technika  pro  kontrolu  jakosti a  navazující  výstava  jsou  určeny metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům  měřidel,  pracovníkům  investičních  útvarů,  technické  obsluhy  výroby  a  vedoucím pracovníkům  výrobních  jednotek.  Potřebné  informace  pro  svou  práci  získají i  pracovníci  ČMI, autorizovaných  metrologických  středisek,  akreditovaných  kalibračních  a  zkušebních  laboratoří, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.

Konference je zaměřena do oblasti průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilového průmyslu, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, opravárenství anavazujících oborů.

29.  mezinárodní  konference Měřicí  technika  pro  kontrolu  jakosti se  uskuteční, v kongresovém centru PRIMAVERA v Plzni, Nepomucká 1058/128, které splňuje všechny požadavky na kvalitní technické zajištění konference a výstavy a na komfortní ubytovací a stravovací služby. Přednáškový sál je vybaven audiovizuální  technikou  na  vysoké  technické  úrovni s velkým  promítacím  plátnem  a výkonným dataprojektorem. Výstava bude umístěna opět v přízemí, a bude pro ni zajištěna dostatečně velká výstavní plocha. Kongresové centrum poskytuje komfortní ubytování v jedno-a dvoulůžkových pokojích. Oživením programu by se mělo stát zařazení workshopu na aktuální téma na závěr konference. Pro zájemce budou také připraveny na odpoledne druhého dne čtyři exkurze dle výběru.

 

p ř i h l á š k aČasový průběh konference

3. března 2020(úterý)
08:30 až 09:30 - prezence
09:30 až 10:40 - zahájení a úvodní referát představiteleÚNMZ,přednášky výrobců a dodavatelů měřicí techniky
10:40 až 11:20 - přestávka – prohlídka výstavy
11:20 až 12:30 - přednášky výrobců a dodavatelů měřicí techniky
12:30 až 13:30 - polední přestávka, prohlídka výstavy
13:30 až 16:30 - přednášky výrobců a dodavatelů měřicí techniky
16:30 až 18:00 - prohlídka výstavy, konzultace s výrobci a dodavateli měřicí techniky

4. března 2020(středa)
08:30 až 10:00 - přednášky výrobců a dodavatelů měřicí techniky
10:00 až 10:30 - přestávka – prohlídka výstavy
10:30 až 12:30 - workshop
12:30 až 13:00 - závěrečná diskuse a zakončení konference
15:00 až 17:00 - exkurze - pouze pro zájemce, kteří v přihlášce uvedou vybrané pracoviště

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí