ZPĚT

Outsourcing - řízení kvality a metrologie


Stávajícím i novým zákazníkům nabízíme odbornou spolupráci v oblasti řízení kvality a metrologie. Díky této spolupráci se můžete plně věnovat činnostem, které jsou pro Vás klíčové a náročnou odbornou podporu ve specializovaných oblastech nechat na našich odbornících.

Řízení kvality

 • Prověření systému managementu kvality – zohlednění všech kapitol / požadavků ISO 9001 / IATF 16949:2016
 • Kompletní procesně orientovaný audit ve všech procesech a oblastech vaší společnosti
 • Kromě požadavků ISO 9001 a IATF 16949 bude prověřeno plnění specifických požadavků zákazníků, včetně kontroly vypořádání neshod a účinnosti přijatých nápravných opatření z předchozích auditů.
 • Provedení interního nezávislého auditu, sestavení detailů a plánu auditu, stanovení auditovaných oblastí včetně dokumentace

Metrologie

 • Provedení nezávislého auditu stávajícího systému metrologie
 • Spolupráce při stanovení nápravných opatření
 • Správa a evidence měřidel s ohledem na požadavky zákona o metrologii
 • Monitoring platnosti kalibrací, podpora při provádění externích kalibrací
 • Zajištění souladu s požadavky ISO 9001 a IATF 16949
 • Metodická podpora pro analýzu systému měření (MSA, VDA5)
 • Online přístup k evidenci měřidel s možností dalšího využití, reporting a KPI


Hlavní přínosy spolupráce jsou

 • Snížení nákladů na zajištění těchto činností interními pracovníky
 • Omezení požadavků na odborná školení v oblasti řízení kvality a metrologie
 • Flexibilní spolupráce dle aktuálních potřeb zákazníka
 • Předcházení systémovým neshodám a z nich plynoucím problémům
 • Zajištění aktualizace systému na základě změn legislativy


V případě zájmu o spolupráci nebo další informace nás kdykoliv kontaktujte na adrese palstat@jakost.cz

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí