ZPĚT

Mobilní aplikace PalstatCAQ - CAQmobile na GooglePlay


Mobilní aplikaci Palstat CAQ lze instalovat z GOOGLE Play, K provozu aplikace je nutné instalovat také CAQapi, více informací najdete pod odkazem "Mobilní aplikace, CAQmobile"

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí