ZPĚT

Pronájem licencí systému řízení kvality PALSTAT CAQ


Doporučujeme systém Palstat CAQ provozovat s plnohodnotnou servisní podporou nebo formou pronájmu licencí. Servisní podporou si vždy zajistíte přístup k nejnovější verzi software, který je vydáván pravidelně několikrát v roce.

 

 

Oblast Nákup
bez servisní podpory
Nákup
se servisní smlouvou
Pronájem
Pořízení licencí Cena dle ceníku Se slevou 1) Bez počáteční investice
Roční platba Žádná Servisní poplatek Pronájem
Práva užívání Pouze společnost
nakupující licence
Lze rozšířit na další
provázané společnosti
Lze rozšířit na další
provázané společnosti
Aktualizace Možnost zakoupit upgrade Zdarma ke stažení Zdarma ke stažení
Výměna licence modulů Není k dispozici Za poplatek Zdarma 2)
Výměna licence driverů a interface Není k dispozici Není k dispozici Zdarma 2)
Modul Úkoly Lite Není k dispozici 10 licencí zdarma 10 licencí zdarma
Modul Reporting Lite Není k dispozici 10 licencí zdarma 10 licencí zdarma
Driver pro import naměřených dat z CSV Možnost zakoupit Zdarma Zdarma
Modul CAQ Server Není k dispozici Za poplatek Za poplatek
Převod licencí na jinou společnost Pouze celý systém Palstat CAQ Pouze celý systém Palstat CAQ Lze rozdělit dle
požadavků
Podpora emailem V omezeném rozsahu K dispozici K dispozici
Podpora telef./vzdáleným přístupem Není k dispozici K dispozici (2 hod / měsíc) K dispozici (2 hod / měsíc)
Sleva na nákup dalších modulů Není k dispozici 10% z ceníkové ceny Rozšíření pronájmu
Sleva na implementační služby Není k dispozici 20% z ceníkové ceny 20% z ceníkové ceny

 

 

1)  Při uzavření servisní smlouvy současně s nákupem
2)  Zdarma k výročí pronájmu

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí