ZPĚT

Ukončení podpory MSSQL2008R2


Od verze 2025.01.000 ukončujeme podporu pro databázový server MSSQL2008 R2, který již není společností Microsoft podporován od roku 2020.

Aktualizaci provádějte na verze MSSQL, které mají platnou podporu společností Microsoft.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí