ČVUT v Praze


 České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707.

V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů.

Fakulty

Vysokoškolské ústavy

Ostatní součásti ČVUT

Účelová zařízení

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí