Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 11 300 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí