Vysoká škola manažmentu


Vysoká škola manažmentu (VŠM) poskytuje študijné programy v slovenčine a zároveň na základe zmluvnej spolupráce zastrešuje študijné programy zahraničnej City University of Seattle (Washington, USA), ktoré sú  v angličtine. Škola má pre všetky programy prepracovaný efektívny systém online štúdia. Študovať môžete v Bratislave a v Trenčíne všetkými metódami – prezenčne, dištančne (online) aj kombinovane, v dennej aj externej forme.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  V SLOVENČINE:
•    Bakalárske štúdium VŠM
•    Magisterské štúdium VŠM
•    Doktorandské štúdium VŠM
•    Rigorózne konanie VŠM

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  V ANGLIČTINE
•    BSBA - Bachelor of Science in Business Administration
•    MBA - Master of Business Administration

 

Môžete tiež študovať v kombinácii programov (Bc./BSBA) a (Mgr./MBA)  kedy môžete získať súčasne slovenský diplom VŠM a americký diplom City University of Seattle.
So spoločnosťou  PALSTAT s.r.o. má VŠM od roku 2013 uzavretú zmluvu o spolupráci, v rámci ktorej majú študenti VŠM k dispozícii manažérsky informačný systém PALSTAT CAQ® (moduly Procesy, Systémový a procesný audit, Projekty, FMEA, MSA, SPC, Manažérstvo nezhôd, PPAP, Manažérstvo dokumentácie – QSD, Archív, Reklamácie, Vzdelávanie, Reporting a ďalšie). Tento robustný systém je určený pre študentov špecializácie Manažérstvo kvality. Spolu s ostatnými predmetmi podporuje prípravu manažérov kvality pre INDUSTRY 4.0.

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí