Kvalita » Audity » Audity »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Modul Audit systému a procesu je určen pro plánování, provádění a dokumentování systému řízení auditů/prověrek různých managementů, například kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a případně dalších systémů. Předpisy pro které je modul využitelný: ISO 19011 - Směrnice pro auditování systému managementu, VDA 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, ISO 9001, IATF 16 949, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, AQAP 2110 Případně různé další předpisy stanovují požadavky na systémy řízení.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí