PRŮBĚH PROVÁDĚNÍ AUDITŮ S VYUŽITÍM SW

Kvalita » Audity » Audity »

Průběh provádění auditů s využitím SW
Průběh provádění auditů s využitím SW General functions of the Audits module
Print
Kód: Cena: bez DPH
Obrázek znázorňuje postup provádění auditů a vazbu na další moduly SW Palstat CAQ. Jednotlivé kroky řízení procesu auditování jsou: 1. Plánování auditů. 2. Provádění auditu.3. Dokumentování zjištění. 4. Vyhodnocení auditu. 5. Stanovení a sledování opatření na základě zjištění. Součástí přípravy auditu je i evidence a kvalifikace auditorů v pomocné databázi tohoto modulu

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí