STANOVENÍ A ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH NESHOD V AUDITECH.

Kvalita » Audity » Audity »

Print
Kód:
Pro tento účel slouží část pod názvem "Nápravné opatření" u každé otázk. Celková evidence všech opatření stanovených ve všech auditech je v Seznamu nápravných opatření. Seznam slouží pro orientaci v opatřeních zadaných v jenom nebo více auditech.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí