DEFINOVÁNÍ POMOCNÝCH DATABÁZÍ

Kvalita » Digitální podpisy »

04_SIG_PRESET_DATABASES
04_SIG_PRESET_DATABASES
Print
Kód:
Pro prvotní prácí je nutné nadefinovat pomocné databáze: - Typy dokumentů - např. Kalibrační protokoly, Vzorkovací zprávy - Stavy dokumentů - ke každému Typu dokumentu lze nadefinovat N stavů platných pro Podepsané či Nepodepsané dokumenty a pro následné třídění - Oprávnění - nutné definovat práva (přístupy), kterých uživatelů (skupin) s jakými pravomocemi pro různé Typy dokumentů může pracovat pro daný Typ dokumentu

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí