DOKUMENTACE

Kvalita »

Print
Kód:
Správa a archivace elektronické dokumentace managementu jakosti - tvorba, změnování, elektronické řízení a distribuce dokumentů systému jakosti - příručka jakosti, dokumentace managementu jakosti, pracovní instrukce Evidence, identifikace, řízení a distribuce externích "tiskových" dokumentů - technologických postupů, výkresů, norem a specifikací zákazníka.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí