Dokumentace

Řízená dokumentace QM, EMS, ISO 18001, Externí dokumentace


Správa a archivace elektronické dokumentace managementu jakosti

- tvorba, změnování, elektronické řízení a distribuce dokumentů systému jakosti

- příručka jakosti, dokumentace managementu jakosti, pracovní instrukce

Evidence, identifikace, řízení a distribuce externích "tiskových" dokumentů - technologických postupů, výkresů, norem a specifikací zákazníka.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí