Kvalita » Dokumentace » Řízení dokumentů »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Elektronický systém správy dokumentů DMS - Document Management System umožňuje tvorbu, připomínkování, schvalování, řízení a verzování dokumentů v elektronické podobě, její distribuci a rozdělování v počítačových sítích. Lze jej použít jak pro řízení dokumentace systému jakosti, tak např. i pro řízení dokumentace EMS, technické dokumentace, dokumentace ISO 18001, dokumentace HACCP, obchodní dokumentace apod.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí