POHYBY

Kvalita » Externí dokumentace »

EXT_pohyby
EXT_pohyby Extdoc_eng_Movements
Print
Kód:
Modul umožňuje sledování pohybu dokumentu, konec platnosti, u koho se nachází, kdo jej komu předal, za jakých okolností včetně důvodu a vydání kopie či duplikátu

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí