Kvalita » Launcher »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Od verzí 2017.02 došlo ke změně prostředí spouštěcí obrazovky systému PALSTAT CAQ na novější design

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí