LEVÁ STRANA

Kvalita » Launcher »

LAU - 02
LAU - 02
Print
Kód:
Vyhledávání - okamžité filtrování dostupných modulů dle podmínky "Obsahuje" Domovská stránka - zobrazení menu dle uživatelského nastavení Moduly - zobrazení všech modulů které PALSTAT nabízí (pokud nemáte modul zakoupen, nelze se do něho přihlásit) Zástupci - zobrazení reportingových dotazů, které má přihlášený uživatel v rozdělovníku přiděleny Vlasní aplikace - možnost přidání jakéhokoliv programu v podobě dlaždice bez nutnosti otevírání průzkumníka a hledání ve struktuře souborů. Aplikaci lze přidat přes ikonu "zástupce" ve spodní části obrazovky Web - odkazy na stránky PALSTATu, uživatelský portál a Azure přístup Názvy oblastí - lze v sekci Domovská stránka a pod touto ikonou definovat vlasní názvy skupin dlaždic

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí