Kvalita » Procesy » Procesy »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Modul Procesy slouží pro identifikaci, řízení, monitorování procesů a pracovních míst, dále pro řízení lidských zdrojů, určování nezbytné odborné způsobilosti zaměstnanců.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí