KARTA AKCE

Kvalita » Výcvik »

Vycvik karta akce
Train_eng_actioncard Vycvik karta akce
Print
Kód:
Plánování a dokumentování průběhu jednotlivých školení/výcviku/prohlídek. Možnost tisku listiny účastníků s osnovou školení. K akci jsou připojeni účastníci jednotlivě i souhrnně dle pracovních míst nebo středisek. Lze plánovat i sledovat účast a náklady, a také provádět hodnocení akce na základě podkladů účastníků.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí