EVIDENCE MĚŘIDEL

Kvalita » Metrologie » Měřidla »

2019-MEA-List
2019-MEA_EN-List 2019-MEA-List
Print
Kód:
Seznam měřidel Životní cyklus měřidla Řízení výdejen a uživatelů měřidel Interní a externí kalibrace Sledování nákladů na kalibrace i opravy Dokumentace k měřidlu Plánování a evidence oprav

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí