Kvalita » Metrologie » Měřidla »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Účelem modulu Měřidla je zabezpečení metrologické služby dle zákona č. 505/90 Sb., požadavků normy EN ISO/IEC 17025 a navazujících norem ČSN ISO 10 012:2003. Program slouží pro evidenci, kalibraci a výpočet nejistot měřidel. Program lze aplikovat ve výdejnách měřidel a nářadí pro možnost vedení okamžitého stavu měřidel a v útvaru metrologie pro zápis kalibrací a hlídání kalibračních lhůt.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí