MEZILHŮTNÍ OVĚŘOVÁNÍ

Kvalita » Metrologie » Měřidla »

MEA-Interterm
EN_MEA_06 MEA-Interterm
Print
Kód: Cena: bez DPH
Ke každému měřidlu lze volitelně nastavit interval pro mezilhůtní ověřování, který je následně hlídán. V tomto intervalu by mělo být provedeno ověření schopnosti měřidla v období mezi kalibracemi. Tím lze dosáhnout pružnějšího zjištění problémů s měřidlem reakce na něj. Využití této funkce může také přinést možnost prodloužení kalibračních lhůt pracovních měřidel.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí