STANOVENÍ NEJISTOT PŘI KALIBRACÍCH MĚŘIDEL

Kvalita » Metrologie » Měřidla »

MEA-NejistotyB
EN_MEA_04 MEA-NejistotyB
Print
Kód: Cena: bez DPH
Nejistoty měření dle EA 4/02 ČSN ISO 14235 1-3 GPS Při měření kalibrovaného rozměru se automaticky počítá nejistota typu A korigovaná koeficientem k pro počet naměřených hodnot. Dále lze zadat libovolný počet zdrojů nejistot typu B.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí