TOLERANCE KALIBRŮ

Kvalita » Metrologie » Měřidla »

MEA-Calculator
EN_MEA_05 MEA-Calculator
Print
Kód: Cena: bez DPH
Při definici kalibračních kroků lze využít automatické výpočty tolerancí hladkých a závitových kalibrů ze zadaného rozměru. Software umožňuje výpočty tolerancí dle norem ISO 286 a ČSN 25 3102 pro hladké kalibry a ISO 1502, ČSN 25 4108 pro závitové kalibry pro metrický závit.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí