PLÁNOVÁNÍ PRÁCE V LABORATOŘI

Kvalita » Metrologie » Laboratoř »

EN-LAB-3
Print
Kód:
Na základě přijatých požadavků na zkoušky může správce každé laboratoře provádět plánování práce. To zahrnuje přiřazení zkoušek jednotlivým pracovníkům laboratoře s ohledem na jejich kapacitu a také stanovení termínu a časové náročnosti zkoušky. Naplánované zkoušky jsou k dispozici pracovníkům laboratoře, kteří na nich mohou pracovat.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí