POŽADAVKY NA ZKOUŠKY

Kvalita » Metrologie » Laboratoř »

LAB-2
EN-LAB-2 LAB-2
Print
Kód: Cena: bez DPH
Systém umožňuje zadávání požadavků na zkoušky buď pracovníky laboratoře na základě přijatých informací nebo přímo samotnými zadavateli. Pro každý požadavek na zkoušku lze na základě typu zkoušky nadefinovat povinné a volitelné údaje, které musí zadavatel uvést. Součástí zadání je i priorita požadavku, důležitá pro plánování práce. Požadavek na zkoušku je přiřazen zvolené laboratoři a může u něj být stanoven termín provedení.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí