POŽADAVKY NA ZKOUŠKY

Kvalita » Metrologie » Laboratoř »

LAB-2
EN-LAB-2 LAB-2
Print
Kód:
Systém umožňuje zadávání požadavků na zkoušky buď pracovníky laboratoře na základě přijatých informací nebo přímo samotnými zadavateli. Pro každý požadavek na zkoušku lze na základě typu zkoušky nadefinovat povinné a volitelné údaje, které musí zadavatel uvést. Součástí zadání je i priorita požadavku, důležitá pro plánování práce. Požadavek na zkoušku je přiřazen zvolené laboratoři a může u něj být stanoven termín provedení.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí