PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Kvalita » Metrologie » Laboratoř »

LAB-4
EN-LAB-4 LAB-4
Print
Kód:
Již v průběhu provádění zkoušek lze dílčí postup a výsledky zaznamenávat do systému, pokud to je žádoucí. Zadavatel zkoušky tak může mít přehled o jejím provádění. Finální výsledek zkoušky je, v souladu s požadovaným druhem výstupu, připojen ke zkoušce. Výsledky zkoušek mohou být zpracovávány jako řízená dokumentace, aby bylo zabráněno nežádoucím či nesystémovým změnám v dokumentech.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí