VDA 5: VHODNOST KONTROLNÍCH PROCESŮ

Kvalita » Metrologie » MSA »

MSA-EvalVDA
EN-MSA-EvalVDA MSA-EvalVDA
Print
Kód:
Jednou z metod obsažených v modulu MSA je i VDA 5 2. vydání - vhodnost kontrolních procesů. Při zadání analýzy dle VDA 5 je možné vybrat jeden z připravených typů měřicího procesu a s ním spojený model, který definuje vlivy nejistot na měřicí proces. Výsledkem analýzy dle VDA 5 jsou - nejistota měřicího zařízení Ums a koeficient Qms - nejistota měřicího procesu Ump a koeficient Qmp - nejmenší měřitelná tolerance Tmin-Ums / Ump

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí