VÝBĚR METODY

Kvalita » Metrologie » MSA »

MSA-New
MSA-New EN-MSA-New
Print
Kód:
Při založení nové analýzy lze vybrat jakoukoliv z metod dostupných v modulu MSA. Ke každé metodě je třeba zadat parametry, které se liší dle zvolené metody - například počet kontrolorů, počet vzorků apod.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí