ZADÁVÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT

Kvalita » Metrologie » MSA »

MSA-Data
MSA-Data EN-MSA-Data
Print
Kód:
Na základě zvolené metody je připravena tabulka pro zadávání naměřených hodnot. Hodnoty může zadávat buď uživatel provádějící analýzu nebo jednotliví kontroloři, kteří se analýzy účastní. Některé metody umožňují zadat referenční hodnoty jednotlivých vzorků. Naměřená data mohou být také pomocí driverů Palstat CAQ načítána z digitálních měřidel či strojů.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí