ZÁKLADNÍ INFORMACE AUDITU VÝROBKU

Kvalita » Monitorování » Audit výrobku »

AUP-Header
Productaudit_eng_header AUP-Header
Print
Kód:
Hlavička auditu obsahuje základní informace o výrobkovém auditu, termín provedení a u dokončeného auditu výsledek hodnocení vyjádřený koeficientem QKZ. Ke každému výrobku lze zobrazit kompletní historii provedených auditů.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí