PŘEHLEDY, VÝSTUPY

Kvalita » Monitorování » Hodnocení dodavatelů »

SUP - prehledy
Supp_eng_Overview SUP - prehledy
Print
Kód:
Modul obsahuje řadu funkcí, jak informace o výsledcích hodnocení využít. K dispozici je funkce "Přehledy", kde je možno pomocí výběru dat definovat různé přehledy výsledků jako podklady pro rozhodnutí.Tyto výsledky je také možno seřadit do trendů za vybrané období.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí