PŘÍPRAVA K VYUŽÍVÁNÍ MODULU - ZADÁNÍ HODNOCENÍ

Kvalita » Monitorování » Hodnocení dodavatelů »

SUP - seznam kontaktu
Supp_eng_header SUP - seznam kontaktu
Print
Kód:
Hodnocený objekt musí být před hodnocením zadán v Kontaktech a oznašen jako dodavatel nebo zákazník. Dalším krokem je příprava hodnotících kritérií ve formě číselníku hodnotících kroků. Jedná se o popis jednotlivých kritérií / kroků případně s určením závažnosti tohoto měřeného parametru.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí