VAZBY NA JINÉ MODULY PALSTAT CAQ

Kvalita » Monitorování » Hodnocení dodavatelů »

SUP - vazba na vstupni kontrolu
Supp_eng_flow SUP - vazba na vstupni kontrolu
Print
Kód:
Je přímo propojen s modulem "Kontakty". Záznamy zadané v modulu "Kontakty" se následně zobrazují v modulu "Hodnocení dodavatelů". Dále je propojen s modulem CAQ Palstat "Vstupní kontrola" ze kterého čerpá a zařazuje do hodnocení dodavatelů výsledky hodnocení v oblasti kvality, včasnosti a kvantity dodávek za určité vybrané hodnocené období. Vazby na jiné moduly Palstat CAQ jsou možné i pomocí funkce Přílohy

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí