HODNOCENÍ VARIABILNÍCH ZNAKŮ

Kvalita » Monitorování » Mezioperační kontrola »

IPR-VarStep
InterOperate_eng_evaluation IPR-VarStep
Print
Kód:
Vyhodnocení základních statistických parametrů x - průměrná hodnota s - směrodatná odchylka Max maximální naměřená hodnota Min minimální naměřená hodnota Pp, Ppk - koeficienty výkonnosti Grafické hodnocení naměřených hodnot Graf naměřených dat Histogram

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí