KONTROLNÍ KROKY MEZIOPERAČNÍ KONTROLY

Kvalita » Monitorování » Mezioperační kontrola »

IPR-Steps
InterOperate_eng_controlsteps IPR-Steps
Print
Kód:
Zpracování Mezioperační kontroly dle zpracovaných kontrolních kroků příslušné operace z modulu PALSTAT Kontrolní a technické postupy a bodové hodnocení jednotlivých znaků jakosti. Hodnocení variabilních znaků jakosti ručním zadáním naměřených hodnot nebo načtením z měřidel.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí