ATRIBUTIVNÍ ZNAKY

Kvalita » Monitorování » SPC »

SPC-Atr
EN_SPC_02 SPC-Atr
Print
Kód:
Pro atributivní znaky lze použít regulační diagramy srovnáváním. Získané hodnoty lze zobrazit v diagramech p, np, c, u. Diagramy pro atributivní znaky umožňují používat vypočtené regulační meze. Diagramy c a u lze také použít pro záznam více druhů vad najednou (souhrnná karta) a data je možné zobrazit pomocí Paretovy analýzy.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí